Col·lecció de documents

L'Arxiu Municipal de Granollers custodia una sèrie de documentació classificada dins de diversos fons segons la seva tipologia documental. També hi ha documentació que no la podem incloure en aquests fons i que l'hem agrupat en col·leccions, com la Col·lecció de documents. La seva cronologia va de l'any 1387 al 2007.

+
Part d'aquesta col·lecció, al dipòsit de l'Arxiu Municipal de Granollers / AMGr

 

En aquesta col·lecció, hem inclòs els documents de fora de Granollers, que presentem en un catàleg. Són documents diversos que hem agrupat segons el municipi on s'han tramitat i d'on són les persones i els fets als quals fan referència. La temàtica és diversa, però predominen els censals, vendes, comptes, testaments, qüestions judicials i certificats. La cronologia és de 1450 fins a 1930.

La Col·lecció de documents té un volum de 4,1 metres lineals i, d'aquests, 0,9 metres són de la Col·lecció de documents de municipis forans. Us en presentem el Catàleg per cronologia, per municipis, alguns, agrupats, per haver-ne poca quantitat de documentació:

Col·lecció de documents de municipis forans. Catàleg per cronologia