Arxius de ciutat

Granollers acull diversos centres i serveis que s’encarreguen de la recollida, la conservació, la gestió i la difusió de documentació d’arxiu. Des de tots, es vetlla per garantir l’accés a la documentació d'interès ciutadà.

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) és el responsable de la documentació que genera l'Ajuntament de Granollers i els seus patronats i empreses i de gestionar, conservar i fer accessibles els fons documentals d'interès històric o cultural provinents de persones, entitats, comerços o empreses de la ciutat. L'objectiu és contribuir a la conservació i a la difusió del patrimoni documental de Granollers. L'Arxiu d’Imatges és la secció de l’AMGr que gestiona els fons fotogràfics municipals i les donacions rebudes. A l'AMGr, amb més de 200.000 fotografies i més de 2.000 metres de documents originals del s. XII fins a l'actualitat, s'hi pot consultar tota mena de documents d'història local.

 L'Hemeroteca Municipal Josep Móra (HMJM) té fons de premsa, monografies, impresos, programes i cartells sobre Granollers i el Vallès Oriental, partitures musicals de compositors locals i obres literàries i assajos d'autors de la comarca.

 L'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (ACVO) recull la documentació generada per organismes públics amb seu a la comarca, com ara, oficines de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Oriental, jutjats de primera instància i instrucció, escoles i instituts públics. També acull fons dels ajuntaments del Vallès Oriental que ho sol·liciten.

L'Arxiu Digital és una iniciativa coordinada des de l'Arxiu Municipal de Granollers per oferir, a la pàgina web de l'Ajuntament, accés lliure a documents d'arxiu digitalitzats.

A més, amb la col·laboració de la família Malàs Iglesias es difon i es fa accessible, a l'AMGr, el Fons Patrimonial Rubí Iglesias, de la seva propietat.

L'Arxiu Central dels Jutjats de Granollers és la unitat responsable del sistema d'arxiu i gestió documental als jutjats de la ciutat. Custodia documentació, d’entre 5 i 15 anys d’antiguitat, generada per les oficines judicials, el Registre Civil i la Fiscalia de Granollers. La documentació històrica es transfereix a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.

Per tant, podeu accedir a aquests equipaments i serveis arxivístics:

- Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)

- Arxiu d'Imatges de l'AMGr

- Hemeroteca Municipal Josep Móra (HMJM)

- Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (ACVO)

- Arxiu Digital

- Arxiu Família Malàs Iglesias

- Arxiu Central dels Jutjats de Granollers