Arxius de ciutat

Granollers acull diversos centres i serveis que s’encarreguen de la recollida, la conservació, la gestió i la difusió de documentació d’arxiu. Des de tots, es vetlla per garantir l’accés a la documentació d'interès ciutadà:

+
Alguns armaris compactes del dipòsit de l'Arxiu Municipal de Granollers / AMGr

 

 

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)    és el responsable de la documentació que genera l'Ajuntament de Granollers i els seus patronats i empreses i, de gestionar, conservar i fer accessibles els fons documentals d'interès històric o cultural provinents de persones, entitats, comerços o empreses de la ciutat. L'objectiu és contribuir  a la conservació i a la difusió del patrimoni documental.

A l'actualitat, l'Hemeroteca és una secció de l'AMGr

                                                                                       

A més, amb la col·laboració de la família Malàs Iglesias, es difon i es fa accessible l'Arxiu Família Malàs Iglesias de l'AMGr.

L'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (ACVO) recull la documentació generada per organismes públics amb seu a la comarca, com ara, oficines de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Oriental, jutjats de primera instància i instrucció, escoles i instituts públics. També acull fons dels ajuntaments del Vallès Oriental que ho sol·liciten.

L'Arxiu Central dels Jutjats de Granollers és la unitat responsable del sistema d'arxiu i gestió documental als jutjats de la ciutat. Custodia documentació, d’entre 5 i 15 anys d’antiguitat, generada per les oficines judicials, el Registre Civil i la Fiscalia de Granollers. La documentació històrica es transfereix a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.

Per tant, podeu accedir a aquests equipaments i serveis arxivístics:

- Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)

- Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (ACVO)

- Arxiu Central dels Jutjats de Granollers