Arxiu Família Malàs Iglesias

+
Sala de l'Arxiu Família Malàs Iglesias / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr-Arxiu d'Imatges

L'arxiu de la família Malàs Iglesias està constituït pel Fons Família Rubí i Iglesias, que aplega 3 metres lineals de documentació en paper i 8 pergamins. El marc cronològic està delimitat pels anys 1332 i 1929.

El Fons Família Rubí i Iglesias recull la documentació derivada de l'activitat personal i professional dels membres del llinatge i les escriptures relatives a la constitució i l'administració del seu patrimoni familiar. De l'ingent volum de documentació d'aquest fons, destaca tant la d'època medieval i moderna -que ens permet estudiar, entre d'altres, el centre històric de Granollers o el molí de la vila- com la d'època contemporània, que ens permet conèixer el desenvolupament de la I Guerra Carlina a la comarca, el funcionament dels ajuntaments de Granollers i de Lliçà d'Avall o el règim econòmic de diverses parròquies del Vallès Oriental. Per tot plegat, el Fons Família Rubí i Iglesias constitueix un complement ideal per als fons conservats a l'Arxiu Municipal de Granollers. Permet aprofundir en el coneixement de la nostra història per mitjà d'una de les famílies més notables de la vila.

Informació que en podeu consultar en aquest web:

1. Descripció del fons. Història de la família, contingut del fons, operacions de tractament arxivístic aplicades i condicions d'accés i ús.

2. Quadre de classificació. Guia per conèixer-ne el contingut, en virtut de criteris funcionals.

3. Catàleg per cronologia. Descripció de les 753 unitats documentals que hi ha al fons, ordenades per ordre cronològic, especialment indicada per a persones interessades en un període puntual de la història de Granollers i comarca.

4. Catàleg per Quadre de classificació. Unitats documentals organitzades en funció de la seva adscripció a una determinada sèrie del Quadre de classificació, dins la qual, es presenten per ordre cronològic. És un instrument adequat per estudiar algun aspecte de la història de Granollers relacionat amb alguna faceta concreta de la vida dels membres de la família Rubí i Iglesias.

Per accedir a la documentació d'aquest fons, cal adreçar-se a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), que s'encarregarà de posar-se en contacte amb la família Malàs Iglesias, propietària del fons, i de portar la documentació demanada a la sala de consulta de l'AMGr. Per a més informació, podeu trucar als telèfons 93 842 67 37 o 93 842 67 62 o enviar un correu a l'a/e: arxiu@granollers.cat.