Com neix?

Des de fa anys, el Consell dels Infants reclamava que es generés un espai participatiu on es donés continuïtat a tractar els temes de ciutat durant l’adolescència. D’altra banda, en el marc del PIDCES (Programa d’informació i dinamització dels centres d’educació secundària), fa anys que es treballa en el foment de la participació estudiantil i, en els darrers anys s’havia detectat un demanda creixent dels adolescents per generar espais de trobada i reflexió entre estudiants dels diferents instituts per compartir neguits i propostes en relació a la ciutat.

Per aquesta fita, les regidories d’educació i infància i joventut han treballat de manera transversal per crear un nou espai que anés més enllà de ser un instrument formal de participació sinó que també esdevingués una escola de formació en democràcia participativa i un espai de foment dels talents, les capacitats i la proactivitat dels adolescents de la nostra ciutat.

El projecte de dinamització del PIDCES d’enguany, s’ha centrat en l’impuls d’aquest nou espai de participació: el Fòrum de les Adolescències. Anys enrere el projecte havia posat l’accent en la promoció de les biblioteques a través del projecte Booktràiler o al treball amb el Servei d’Igualtat i Salut Pública a través del projecte LGTBI «En Igualtat de condicions», enguany li tocava donar suport a un dels encàrrecs d’aquesta legislatura: constituir el consell dels adolescents.

En relació a la participació, una de les novetats d’aquest Fòrum és que els joves han de decidir la metodologia, el procés i els projectes a través d’un procés formatiu i de lleure, anant més enllà d’una participació de tipus consultiu. Per tant, el mateix treball intern del Fòrum provocarà un acompanyament en la formació política i associativa dels joves participants.