Com ho farem?

El Fòrum comptarà amb metodologies de l’animació sociocultural amb propostes atractives, per estimular la participació i l’apoderament per a què els mateixos adolescents siguin els veritables protagonistes de les accions.

Els nois i noies de 12 a 16 anys proposaran el nom de l'espai, crearan les normes i dissenyaran els continguts d'una manera activa ja que entenem que el mateix fet de participar ha de ser una part del procés d'aprenentatge i de servei.

Hi haurà dos nivells de treball: espais de trobada amb la resta de representants i al seu centre com a representants del Fòrum. Per a treballar internament als centres, es dinamitzarà des dels espais participatius que ja es disposen, per exemple als instituts de les tutories i el consell de delegats. Serà important que aquests representants del Fòrum s’incorporin com a una figura més dins dels consells de delegats dels centres educatius o associacions.

El Fòrum comptarà amb una bossa de pressupost participatiu per tal de desenvolupar les seves propostes durant els anys 2019 i 2020, en relació amb el personal tècnic responsable dels serveis que es relacionin amb les accions que prioritzin.