Àrea Verda dels voltants del carrer de Girona

+
La nova Àrea Verda de Granollers és gratuïta per als residents i negocis

Què és l'Àrea Verda?

És una zona d'estacionament regulada que permet aparcar gratuïtament les 24 hores, als residents i professionals/comerços en els carrers degudament senyalitzats, sempre que disposin del distintiu autoritzat.

També poden aparcar els turismes que no tenen el distintiu, però aquests, i dins de l'horari regulat (de 8 a 14 h i de 16 a 20 h), han de treure un tiquet de control que té el mateix preu que la zona blava.

Amb quin objectiu s'implanta l'Àrea Verda?

La implantació de l'Àrea Verda respon a la necessitat de facilitar l'aparcament a les persones que resideixen dins d'una determinada zona i alhora afavorir la rotació en un àmbit eminentment comercial i de serveis. 

Qui són els beneficiaris de l'Àrea Verda núm. 1?

Son beneficiaris d'aquesta l'Àrea Verda els vehicles dels residents i/o dels titulars d'una llicència d'activitats domiciliats dins el perímetre format pels carrers Vinyamata, Marià Sans, Enginyer, Tarafa, Francesc Ribas i J.H.Dunant.

On són en concret les places d'aparcament de l'Àrea Verda?

Les places d'aparcament, pintades de verd i senyalitzades verticalment, ocupen tots els carrers compresos entre el carrer de Girona i la via del tren que no tinguin zona blava, a més de l'aparcament de l'antiga pista d'handbol del carrer de Tetuan. Hi ha unes dues-centes places de zona verda. Vegeu-ne el plànol.

Qui pot aparcar en l'Àrea Verda?

En l'horari regulat : laborables de dilluns a dissabte, de 8 a 14h i de 16 a 20h.

  1. Els vehicles autoritzats, acreditats amb un distintiu: gratuïtament i sense límit d'horari.

  2. Els turismes sense distintiu: pagant la tarifa corresponent que té el mateix preu que la zona blava més propera.

Aparcament lliure en horari no regulat : laborables de dilluns a dissabte de 14 a 16h. I de 20 a 8h.i festius

Requisits per poder obtenir el distintiu autoritzat.

Podran gaudir d'aquesta nova modalitat d'estacionament els turismes que constin en el padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de Granollers, que estiguin al corrent de pagament de l'impost de circulació, el titular dels quals estigui empadronat en la zona que conforma l'Àrea Verda.

O bé, ser titular d'una llicència d'activitats domiciliada dins l'àrea de beneficiaris.

Què he de fer si el meu vehicle no forma part del padró de Granollers?

Per fer el canvi de domicili del vehicle cal anar a la Delegació General de Trànsit, a Sabadell o Barcelona, i fer el tràmit.

Quants distintius es poden demanar?

  1. En el cas dels residents, l'Ajuntament autoritzarà un distintiu per a cada vehicle que pertanyi a una persona empadronada en la zona i que estigui al corrent de pagament de l'impost de circulació.

  2. En el cas de professionals i comerços s'autoritzarà un únic distintiu per a cada llicència d'activitat. En aquest cas no cal que el vehicle consti en el padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (Circulació) de Granollers, ni el propietari ha d’estar empadronat en la zona on té l’activitat.

Preu per aparcar a l'Àrea Verda (per a vehicles sense distintiu)

És el que correspon a la Zona Blava (tarifa C):

  • Import mínim: 0,20 euros

  • Del minut 0 al 60: 1,30 euros

  • Del minut 61 al 120: 1,40 euros

  • Import màxim: 2,70 euros

On puc demanar i recollir el distintiu que m'autoritza a aparcar a l'Àrea Verda?

Podeu demanar el distintiu que us autoritzarà a aparcar des d'ara mateix a www.granollers.cat/ovac o personalment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, al carrer de Sant Josep, 7, bxs., en horari de dilluns a dijous, de 8.30 h a 15 h i divendres, de 8.30 h a 14 h.

Es pot aparcar sense pagar en l'Àrea Verda en algun moment del dia?

Els dies laborables, de 14 a 16 h i de 20 h fins a les 8 h del dia següent.

Diumenges i festius.

Quan es va aprovar la implantació de l'Àrea Verda?

El Ple de l'Ajuntament de Granollers de 26 de març de 2013 va aprovar inicialment l'establiment d'aquest nou servei públic municipal. En aquesta mateixa sessió es va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, a causa de la implantació d'aquest nou tipus d'estacionament. El Ple de 25 de juny va ratificar l'aprovació definitiva del reglament regulador d'aquest nou servei públic.

Si encara tinc dubtes o suggeriments...

Podeu trucar al Servei de Mobilitat al telèfon 93 842 66 06.