Biografia de Josep Mayoral i Antigas

Josep Mayoral i AntigasNascut a Granollers el 13 d’octubre de 1954. Economista. Professor de l’Escola Municipal de Treball de Granollers (des de l’octubre de 1976), de la qual en va ser director. Actualment en excedència.

Alcalde de Granollers, des del 12 de febrer de 2004. Ha estat regidor de Relacions Ciutadanes (1987-1992); d’Imatge i Comunicació (1999-2003) i d’Urbanisme (1987-1992 i 1996-2004).

Ha estat diputat president de l’Àrea d’Obres Públiques (1995 – 1999) i diputat de Turisme (1999 – 2004). Diputat president de l’Àrea d’Espais Naturals (des del 23 de novembre de 2004 al 14 de juliol de 2011). Ha estat vicepresident primer de la Diputació de Barcelona (des del 26 de novembre de 2009 al 14 de juliol de 2011). Portaveu del grup socialista (des del 15 de juliol de 2011 al 20 de març de 2013) i president del grup socialista a la Diputació de Barcelona (del 21 de març de 2013 al 14 de juliol de 2015).

Vicepresident segon de l’Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU).

Membre de la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya.

Vicepresident del comitè executiu de Mayors for Peace des de l’agost 2009.

Membre de la Comissió de Relacions Internacional de la FEMP.

Membre del Consell General de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)