Thermos

Acció innovadora en eficiència energètica. Modelització i optimització d'una xarxa de distribució de calor

 

L'Ajuntament de Granollers participa al projecte europeu Thermos. El projecte està finançat per la convocatòria de recerca i innovació del programa europeu Horizon 2020 d'eficiència energètica H2020-EE-2016-RIA-IA. El finançament rebut de la UE ha estat de 2.902.480.00 euros, dels quals 142.756,25 corresponen a l'Ajuntament de Granollers.

Thermos treballarà els propers tres anys per la creació d'eines per a dissenyar xarxes de distribució de calor dins polígons industrials i té sentit dins el projecte més ampli de reaprofitament energètic que promou l'Ajuntament de Granollers anomenat Ecocongost. L'objectiu últim és distribuir energia tèrmica en xarxa en els polígons del Congost i Jordi Camp i inclou el disseny, l’obra i la definició del model de gestió i negoci d’un sistema de producció, que connectarà múltiples fonts energètiques locals (calor residual, calor a partir de la combustió de biogàs, calor produït en planta de cogeneració...) amb diferents usuaris industrials. 

A nivell operatiu, Thermos consisteix en la definició i construcció d’una xarxa d'energia i calor residual i el seu model de desenvolupament de la xarxa. En una primera fase, cal analitzar com optimitzar el disseny de la xarxa i és per això que durant el projecte Granollers mesurarà la demanda potencial als polígons Congost i Jordi Camp i traçarà els requisits que la xarxa haurà de tenir sobre el terreny. A més, la ciutat serà punt de reunió del projecte durant el transcurs del mateix.

El coordinador del projecte és el Centre for Sustainable Energy de Bristol al Regne Unit. Per ara, els projectes finançats per Horizon 2020 tenen garantia de continuïtat malgrat Brexit (veure declaracions ministre d'economia)

El partneriat del projecte, a més de l’Ajuntament de Granollers, compta amb les següents institucions:

The Imperial College of Science, Technology and Medicine. Regne Unit 

Greater London Authority. Regne Unit 

London Borough of Islington. Regne Unit 

Creara Consultores SL. Espanya

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA.KAPE Polònia

Miasto Stoleczne Warszawa. City of Warsaw. Polònia

Vides Investiciju Fonds SIA. LEIF Letònia

Rigas Dome.  Letònia

Aalborg Universitet. AAU Dinamarca

ICLEI Europe. ICLEI Euro Alemanya

Deutsche Energie-Agentur GMBH. DENA Alemanya

Primeria Municipliului ui Alba Ioulia. ALBAIULIA Romania

Câmara Municipal de Cascais. Câmara Municipal de Cascais Portugal

Gemeente Rotterdam. Rotterdam. Països Baixos

 Vídeo produït per Latvijas Reģionu Televīzija 2018