Jordi Sedó

Nou pisos d’un replà, Jordi Sedó

Nou pisos d’un replà és un llibre de relats molt introspectius que també pot funcionar com una novel·la perquè tot ells estan connectats a través del temps, l’espai i els personatges.