Descripció de l'operació

Construcció de dues xarxes per biomassa per subministrar energia tèrmica a 12 equipaments públics (municipals i sota l’administració de la Generalitat de Catalunya), així com l’explotació d’aquests dos projectes singulars per promoure l’ús de la biomassa en el territori, promovent sinèrgies que afavoreixin la consolidació del mercat local de la biomassa.

La Xarxa Nord donarà servei als següents equipaments: Cinema Edison (antic centre cultural), IES Antoni Cumella, Escola Salvador Espriu, EMT i EM Salvador Llobet.

La Xarxa Sud donarà servei als següents equipaments: la impremta municipalresidència artistes RU, la Troca de Roca Umbert, l’Escola Ferrer i Guàrdia, l’IES Carles Vallbona, les pistes d’atletisme i els pavellons del Parquet i el Tub.

El projecte consta de 2 eixos d’actuació: un integra totes les actuacions tècniques per construir, posar en marxa i fer el manteniment i operació de les dues xarxes de calor; l’altre integra les actuacions dedicades a potenciar el mercat local de la biomassa promovent la cooperació entre agents locals, l’acceptació entre la ciutadania i altres consumidors, i la transferència de coneixement.