Agenda

+
14 nov. 2019 - 19:30h

Evolució de la indústria al Vallès: 2000-2018. Anàlisi de l’estructura sectorial, empresarial i implantació territorial a càrrec de Joaquim Solà

Ponència organitzada pel Centre d’Estudis de Granollers i PIMEC – Vallès Oriental

Categoria: Exposició

  • Museu de Granollers

    • Adreça: C. d'Anselm Clavé, 40-42
    • Telèfon: 938 426 840
    • Fax: 938 793 919
    • a/e: museu@granollers.cat
  • Sala d'actes

Centre d’Estudis de Granollers 

 

La ponència analitzarà el comportament de la indústria a les dues comarques del Vallès en el darrer cicle econòmic per veure’n el comportament i els canvis estructurals que ha experimentat. Aquesta anàlisi es du a terme tant a nivell agregat com per subsectors (alimentació, tèxtil, químic, etc.), situa la indústria del Vallès en el context català i metropolità i en considera les principals variables econòmiques: valor afegit, ocupació i exportacions.