Agenda

+
19 oct. 2017 - 20:00h

Els deutes dels propietaris. L'impacte de la crisi agrària de finals del segle XIX al Vallès Oriental

A càrrec de Ricard Garcia Orallo

Categoria: Xerrada

  • Museu de Granollers

    • Adreça: C. d'Anselm Clavé, 40-42
    • Telèfon: 938 426 840
    • Fax: 938 793 919
    • a/e: museu@ajuntament.granollers.cat

Durant l'últim terç del segle XIX diversos factors incidiren negativament sobre l'economia de les explotacions agràries catalanes. L'evolució descendent dels preus dels principals productes agrícoles i l'expansió de la plaga fil·loxèrica, entre altres elements, van estar al darrera de la profunda crisi experimentada pel món rural. Un dels símptomes d'aquella conjuntura va ser la multiplicació dels judicis executius per deutes impagats, els quals solien concloure amb la subhasta pública dels patrimonis dels deutors. A partir de la quantificació i l'anàlisi d'aquestes subhastes, aquesta ponència pretén avaluar l'impacte de la crisi agrària sobre els municipis que conformen l'actual comarca del Vallès Oriental. Després d'una primera exposició de les dades obtingudes, l'estudi es centra en l'anàlisi dels principals patrimonis rústics que varen ser posats a la venda. D'aquesta manera es fan evidents alguns dels trets característics de l’economia comarcal i de les relacions socials al voltant de les quals girava, així com les transformacions socials i econòmiques experimentades pel món rural durant aquell període.