Adreça

Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP), zona 2 Lledoner, Can Mònic, Granollers Nord, l'Hostal i Ponent

Adreça :
Centre Cívic Nord C. del Lledoner, 6
Telèfon :
938 466 072
Descripció :

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i dijous de 16 a 18.30 h

Atén els barris de Can Mònic, Hostal, Granollers Nord, Lledoner i Ponent