Adreça

Urgències Centre

Adreça :
Av. del parc, 9, pl. baixa (entrada per plaça de Josep Barangé)
Telèfon :
93 860 47 70 (només utilitzar per preguntar si s'està atenent algú en aquell moment, no per fer consultes mèdiques)
Descripció :

S'atendran urgències de nivell bàsic de medicina general i traumatologia. El centre i els serveis estan organitzats per atendre urgències de baixa complexitat, amb poca necessitat d'exploracions complementàries. És a dir, que en principi s'hi han d'adreçar aquelles persones amb percepció de malaltia no greu. Aquest dispositiu en cap cas substitueix l'Atenció Primària, que és el primer punt d'atenció sanitària on s'ha d'adreçar el ciutadà. És un servei que complementa l'Atenció Primària, amb qui es treballa de manera coordinada. El centre està  pensat per atendre persones amb un cert grau d'autonomia, que puguin accedir als serveis amb els seus propis mitjans. No contempla l'atenció de persones amb incapacitat, que s'hauran d'adreçar a les urgències de l'Hospital. Les persones que ja són controlades per patologies greus o cròniques a l'Hospital, es recomana que en cas de necessitar atenció urgent s'adrecin directament a urgències de l'Hospital. El centre funciona les 24 hores del dia, de forma coordinada i integrada amb l'Àrea d'urgències de l'Hospital.