Adreça

Ajuda en Acció

Telèfon :
616 96 72 49
Adreça web :
http://www.ayudaenaccion.org
Descripció :

La seva principal tasca és millorar les condicions de vida dels infants, famílies i comunitats als països i regions més pobres, a través de projectes autosostenibles de desenvolupament integral i activitats de sensibilització, amb la finalitat de generar canvis estructurals que contribueixin a l'eradicació de la pobresa.