Adreça

Associació de Botiguers La TraCa

Adreça :
C. Travesseres, 29
Descripció :

LA TraCa (barreja de TRAvesseres i CAtalunya) és una associació que agrupa les botigues i negocis de tres carrers del centre de Granollers.

D'aquestes 30 botigues associades, algunes de llarga tradició i d’altres més joves, es caracteritzen per ser botigues especialitzades, concretes, amb característiques pròpies de cada una d’elles, però amb l’objectiu comú de fer créixer el carrer i el comerç local i pròxim de la ciutat de Granollers.